Цветан Иванов Кунев

Цветан Иванов Кунев

снимка на Цветан Кунев

Консултант по изграждане, внедряване, поддържане и одитиране
на Системи за управление, в съответствие с ISO Стандарти

Водещ одитор на Системи за управление, в съответствие с ISO Стандарти

Главен Одитор, сертифициран от
„Международен Регистър на Сертифицираните Одитори”
(International Register of Certificated Auditors – IRCA)