Цветан Иванов Кунев

Цветан Иванов Кунев

За мен

Лична информация
Име Цветан Иванов Кунев
Адрес ул. „Д–р Иван Жечков" 9 , гр. Сливен , П.К. 8800, България
Телефон M: +359 899 417 120; T: +359 44 681 981
Email kunev@mbox.contact.bg; cvetankunev@gmail.com
 
Националност Българин
 
Дата на раждане 05 Август 1964 г.
Трудов стаж top
Дати 2012 г. – ДО МОМЕНТА
Име и адрес на
работодателя
"Цветан Иванов Кунев" – гр. Сливен
Вид на дейността
или сферата на
работа
Одиторски услуги
Заемана длъжност Водещ одитор
Основни дейности и
отговорности
Одитиране на Системи за управление, в съответствие с ISO Стандарти.
 
Дати 09/2008 г. – ДО МОМЕНТА
Име и адрес на
работодателя
"Цветан Иванов Кунев" – гр. Сливен
Вид на дейността
или сферата на
работа
Консултантски услуги
Заемана длъжност Управленски Консултант
Основни дейности и
отговорности
Консултации по изграждане, внедряване, поддържане и одитиране на Системи за управление, в съответствие с ISO Стандарти.
 
Дати 10/2006 г. – 09/2008 г.
Име и адрес на
работодателя
"Топ Мениджмънт Адвайзорс" ООД – гр.София
Направление – Управленски системи
Вид на дейността
или сферата на
работа
Консултантски услуги
Заемана длъжност Управленски Консултант
Основни дейности и
отговорности
Консултации по разработване, документиране, внедряване и развитие на Системи за управление, в съответствие с ISO Стандарти.
 
Дати 07/2005 – 10/2006 г.
Име и адрес на
работодателя
"Вива" ЕООД – гр. Сливен
Вид на дейността
или сферата на
работа
Търговия с осветителни продукти. Асемблиране на осветителни тела.
Заемана длъжност Специалист по качеството на управление
Основни дейности и
отговорности
Разработване, документиране, внедряване, поддържане и развитие на Система за управление, в съответствие със Стандарт ISO 9001:2000;
Упълномощен Представител на Ръководството ;
Вътрешен Одитор;
 
Дати 09/2004 – 12/2004 г.
Име и адрес на
работодателя
"Диагностично консултативен център 1 - Сливен" ЕООД
Вид на дейността
или сферата на
работа
Здравеопазване
Заемана длъжност Икономически директор
Основни дейности и
отговорности
Финансова дейност
 
Дати 01/2004 – 03/2004 г.
Име и адрес на
работодателя
"Office 1 Superstore" - гр. Сливен
Вид на дейността
или сферата на
работа
Търговия на канцеларски материали
Заемана длъжност Регионален мениджър
Основни дейности и
отговорности
Организиране, координиране и контролиране на търговската дейност
 
Дати 02/2000 – 12/2003 г.
Име и адрес на
работодателя
"Българска Дистрибуционна Компания - ПЛАМА-ОЙЛ" ЕООД – гр. Перник
Вид на дейността
или сферата на
работа
Търговия на смазочни материали
Заемана длъжност Регионален мениджър продажби - Южна България
Основни дейности и
отговорности
Организиране, координиране и контролиране на търговската дейност
 
Дати 01/1999 – 12/1999 г.
Име и адрес на
работодателя
"Ен Си Ейч - България" ЕООД – гр. София
Вид на дейността
или сферата на
работа
Търговия на почистващи и дизенфекциращи препарати за професионална употреба
Заемана длъжност Търговски представител за Сливенска и Ямболска област
Основни дейности и
отговорности
Търговска дейност
 
Дати 01/1997 – 04/1998 г.
Име и адрес на
работодателя
"Явлена" ООД - гр. Сливен
Вид на дейността
или сферата на
работа
Търговия на недвижими имоти
Заемана длъжност Брокер
Основни дейности и
отговорности
Посредничество при покупко–продажба и отдаване под наем на недвижими имоти
 
Дати 02/1996 – 08/1996 г.
Име и адрес на
работодателя
"Български имоти" ООД - гр. Сливен
Вид на дейността
или сферата на
работа
Търговия на недвижими имоти
Заемана длъжност Брокер
Основни дейности и
отговорности
Посредничество при покупко–продажба и отдаване под наем на недвижими имоти
 
Дати 08/1994 – 01/1996 г.
Име и адрес на
работодателя
Стокова борса "Агнеса" ООД - гр. Сливен
Вид на дейността
или сферата на
работа
Търговия на хранителни и нехранителни продукти
Заемана длъжност Търговски управител
Основни дейности и
отговорности
Организиране, координиране и контролиране на търговската дейност
 
Дати 11/1992 – 08/1994 г.
Име и адрес на
работодателя
"Сливенска Търговска Борса" ООД - гр. Сливен
Вид на дейността
или сферата на
работа
Търговия на хранителни и нехранителни продукти
Заемана длъжност Брокер
Основни дейности и
отговорности
Посредничество при покупко – продажба на хранителни и нехранителни стоки
 
Дати 10/1989 – 03/1994 г.
Име и адрес на
работодателя
"Динамо" ООД - гр. Сливен
Вид на дейността
или сферата на
работа
Производство на генератори и стартери
Заемана длъжност Настройчик – програмист на металорежещи машини с ЦПУ
Основни дейности и
отговорности
Настройване и програмиране на металорежещи машини с ЦПУ
 
Дати 02/1986 – 09/1989 г.
Име и адрес на
работодателя
НПК"Текстилно машиностроене" - гр. Габрово
Вид на дейността
или сферата на
работа
Производство на текстилни машини
Заемана длъжност Настройчик – програмист на металорежещи машини с ЦПУ
Основни дейности и
отговорности
Настройване и програмиране на металорежещи машини с ЦПУ
Образование и обучение top
Дати 2001 – 2002 г.
Име и вид на
обучаващата или
образователната
организация
СА "Д. А. Ценов" - гр.Свищов
Наименование на
придобитата
квалификация
Специалност "Финансов мениджмънт"
Ниво по
националната
класификация (ако е
приложимо)
Образователна степен "Магистър"
 
Дати 1999 – 2001 г.
Име и вид на
обучаващата или
образователната
организация
СА "Д. А. Ценов" - гр.Свищов
Наименование на
придобитата
квалификация
Специалност "Маркетинг"
Ниво по
националната
класификация (ако е
приложимо)
Образователна степен "Бакалавър"
 
Дати 1996 – 1999 г.
Име и вид на
обучаващата или
образователната
организация
СА "Д. А. Ценов" - гр.Свищов
"Колеж по икономика и управление" - гр.Сливен
Наименование на
придобитата
квалификация
Специалност "Маркетинг"
Ниво по
националната
класификация (ако е
приложимо)
Образователна степен "Специалист"
 
Дати 1979 – 1983 г.
Име и вид на
обучаващата или
образователната
организация
ТМЕТ "Д-р Никола Василиади" - гр.Габрово
Наименование на
придобитата
квалификация
Специалност "Технология на машиностроенето"
Ниво по
националната
класификация (ако е
приложимо)
Образователна степен "Средно - специално образование"
 
Дати 2020 г.
Име и вид на
обучаващата или
образователната
организация
"ТЮФ РЕЙНЛАНД БЪЛГАРИЯ" - ЕООД

"ТUV RHEINLAND BULGARIA" - LTD.
Основни
предмети/застъпени
професионални
умения
"Обучение по ISO 37001:2016"

"Training on ISO 37001:2016"
 
Дати 2019 г.
Име и вид на
обучаващата или
образователната
организация
"ТЮФ РЕЙНЛАНД БЪЛГАРИЯ" - ЕООД

"ТUV RHEINLAND BULGARIA" - LTD.
Основни
предмети/застъпени
професионални
умения
"Обучение по ISO 45001:2018"

"Training on ISO 45001:2018"
 
Дати 2019 г.
Име и вид на
обучаващата или
образователната
организация
"ТЮФ РЕЙНЛАНД БЪЛГАРИЯ" - ЕООД

"ТUV RHEINLAND BULGARIA" - LTD.
Основни
предмети/застъпени
професионални
умения
"Обучение по ISO 50001:2018"

"Training on ISO 50001:2018"
 
Дати 2018 г.
Име и вид на
обучаващата или
образователната
организация
"ТЮФ ХЕССЕН"

"ТUV HESSEN"
Основни
предмети/застъпени
професионални
умения
"Одитор / Водещ одитор по ISO 45001:2018"

"Auditor / Lead Auditor on ISO 45001:2018"
 
Дати 2018 г.
Име и вид на
обучаващата или
образователната
организация
"ЕНКОН СЪРВИСИЗ" – ООД

EnCon Services LTD
Основни
предмети/застъпени
професионални
умения
"Обучение по енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници и технологии по ISO 50001”

 
Дати 2016 г.
Име и вид на
обучаващата или
образователната
организация
"ТЮФ РЕЙНЛАНД БЪЛГАРИЯ" - ЕООД

"ТUV RHEINLAND BULGARIA" - LTD.
Основни
предмети/застъпени
професионални
умения
"Обучение по ISO 14001:2015"

"Training on ISO 14001:2015"
 
Дати 2016 г.
Име и вид на
обучаващата или
образователната
организация
"ТЮФ РЕЙНЛАНД БЪЛГАРИЯ" - ЕООД

"ТUV RHEINLAND BULGARIA" - LTD.
Основни
предмети/застъпени
професионални
умения
"Обучение по ISO 9001:2015"

"Training on ISO 9001:2015"
 
Дати 2015 г.
Име и вид на
обучаващата или
образователната
организация
"Бюро Веритас Сертификация" - България

"Bureau Veritas Certification" - Bulgaria
Основни
предмети/застъпени
професионални
умения
"Одитор / Водещ одитор по BS OHSAS 18001:2007"

"Auditor / Lead Auditor on BS OHSAS 18001:2007"
 
Дати 2015 г.
Име и вид на
обучаващата или
образователната
организация
"Бюро Веритас Сертификация" - България

"Bureau Veritas Certification" - Bulgaria
Основни
предмети/застъпени
професионални
умения
"Одитор / Водещ одитор по ISO 50001:2011"

"Auditor / Lead Auditor on ISO 50001:2011"
 
Дати 2014 г.
Име и вид на
обучаващата или
образователната
организация
"Бюро Веритас Сертификация" - България

"Bureau Veritas Certification" - Bulgaria
Основни
предмети/застъпени
професионални
умения
"Одитор / Водещ одитор по ISO 14001:2004"

"Auditor / Lead Auditor on ISO 14001:2004"
 
Дати 2011 г.
Име и вид на
обучаващата или
образователната
организация
"Международен Регистър на Сертифицираните Одитори"

"International Register of Certificated Auditors – IRCA"
Основни
предмети/застъпени
професионални
умения
"Главен Одитор по ISO 9001:2008"

"Principal Auditor on ISO 9001:2008"
 
Дати 2010 г.
Име и вид на
обучаващата или
образователната
организация
"Лойдс Регистър ЕМЕА Клон" – България

"Lloyd's Register EMEA Branch" - Bulgaria
Основни
предмети/застъпени
професионални
умения
"Одитор / Водещ одитор по ISO 9001:2008"

"Auditor / Lead Auditor on ISO 9001:2008"
 
Дати 2010 г.
Име и вид на
обучаващата или
образователната
организация
"Топ Мениджмънт Адвайзорс" – гр. София

Основни
предмети/застъпени
професионални
умения
Обучение: "Вътрешен одитор на Интегрирани Системи за Управление, в съответствие със Стандарти ISO 19011:2002, ISO 9001:2008, BS OHSAS 18001:2007 и ISO 14001:2004" – м. януари
 
Дати 2008 г.
Име и вид на
обучаващата или
образователната
организация
"Софконтрол Консулт" ООД – гр. София

Основни
предмети/застъпени
професионални
умения
Обучение: "Изграждане на Система за управление на здравето и безопасността при работа, в съответствие със Стандарт BS OHSAS 18001:2007" – м. юни
 
Дати 2008 г.
Име и вид на
обучаващата или
образователната
организация
"Топ Мениджмънт Адвайзорс" ООД – гр. София

Основни
предмети/застъпени
професионални
умения
Обучение: "Управление на проекти" – м. януари
 
Дати 2008 г.
Име и вид на
обучаващата или
образователната
организация
Образователен център "Акцент" – гр.Сливен
Основни
предмети/застъпени
професионални
умения
Курс по английски език
 
Дати 2007 г.
Име и вид на
обучаващата или
образователната
организация
"Топ Мениджмънт Адвайзорс" ООД – гр.София
Основни
предмети/застъпени
професионални
умения
Семинар: "Управленски умения" – м. януари
Обучение: "Изисквания на Системата за Управление на Качеството, в съответствие със Стандарт ISO 9001:2000" – м. януари
Обучение: "Проектиране, разработване и внедряване на Система за Управление на Качеството, в съответствие със Стандарт ISO 9001:2000" – м. април
Семинар: "Фирмен маркетинг", "Интелектуална собственост" – м. октомври
 
Дати 2006 г.
Име и вид на
обучаващата или
образователната
организация
"Топ Мениджмънт Адвайзорс" ООД – гр.София
Основни
предмети/застъпени
професионални
умения
Курс за вътрешни одитори на Системата за Управление на Качеството, в съответствие със Стандарт ISO 9001:2000
 
Дати 2006 г.
Име и вид на
обучаващата или
образователната
организация
Сдружение "Клуб 9000" – гр. София
Основни
предмети/застъпени
професионални
умения
Семинар: Съвременни методи за управление на фирмените процеси
 
Дати 2005 г.
Име и вид на
обучаващата или
образователната
организация
"Топ Мениджмънт Адвайзорс" ООД – гр. София
Основни
предмети/застъпени
професионални
умения
Въвеждащо обучение на Система за Управление на Качеството, в съответствие със Стандарт ISO 9001:2000
 
Дати 2005 г.
Име и вид на
обучаващата или
образователната
организация
"Бизнес център" – гр. Сливен
Основни
предмети/застъпени
професионални
умения
Курс по английски език
 
Дати 2004 г.
Име и вид на
обучаващата или
образователната
организация
"Office 1 Superstore" – гр. София
Основни
предмети/застъпени
професионални
умения
Търговско обучение
 
Дати 2003 г.
Име и вид на
обучаващата или
образователната
организация
"Албус" – гр. Сливен
Основни
предмети/застъпени
професионални
умения
Курс по компютърна грамотност
 
Дати 2000 – 2003 г.
Име и вид на
обучаващата или
образователната
организация
"Българска Дистрибуционна Компания - ПЛАМА-ОЙЛ" ЕООД – гр. Перник
Основни
предмети/застъпени
професионални
умения
Търговски обучения и семинари
 
Дати 1998 – 2000 г.
Име и вид на
обучаващата или
образователната
организация
"Ен Си Ейч - България" ЕООД – гр. София
Основни
предмети/застъпени
професионални
умения
Търговски обучения и семинари
 
Дати 1994 г.
Име и вид на
обучаващата или
образователната
организация
"Мanagement Мodel – 2001" гр. София
Основни
предмети/застъпени
професионални
умения
Курс по маркетинг към Европейска Академия - Баден, Германия
 
Дати 1992 г.
Име и вид на
обучаващата или
образователната
организация
"Софийска Стокова Борса" гр. София
Основни
предмети/застъпени
професионални
умения
Курс за борсови посредници /брокери/
 
Дати 1991 г.
Име и вид на
обучаващата или
образователната
организация
Нели Камаринчева – гр. Сливен
Основни
предмети/застъпени
професионални
умения
Курс по италиански език
 
Лични умения и компетенции top
Майчин език Български
Други езици Английски език:
 • четене - добро
 • писане - добро
 • разговор - добро
Социални умения и компетенции top
 • Работа в екип
 • Комуникативни и презентационни способности
 • Отговорност, прецизност и коректност при изпълнение на поставени задачи
Организационни умения и компетенции top
 • Ръководене и координиране на дейности
 • Участие в разработване на проекти
 • Знания, умения и опит в прилагането на маркетингова дейност
Технически умения и компетенции top
Компютърни умения Windows, Word, Excel, Internet
 
Свидетелство за управление на МПС Категория "В"
 
Приложения
 • Диплома за завършено висше образование – образователна степен "Магистър"
 • Диплома за завършено висше образование – образователна степен "Бакалавър"
 • Диплома за завършено висше образование – образователна степен "Специалист"
 • Диплома за завършено средно образование
 • Сертификат за успешно завършен курс на тема: "Одитор / Водещ одитор по ISO 37001:2016"
 • Сертификат за успешно завършен курс на тема: "Одитор / Водещ одитор по ISO 50001:2018"
 • Сертификат за успешно завършен курс на тема: "Одитор / Водещ одитор по ISO 45001:2018"
 • Сертификат за успешно завършено обучение по ISO 14001:2015
 • Сертификат за успешно завършено обучение по ISO 9001:2015
 • Сертификат за успешно завършен курс на тема:
  "Одитор / Водещ одитор по BS OHSAS 18001:2007"
 • Сертификат за успешно завършен курс на тема:
  "Одитор / Водещ одитор по ISO 50001:2011"
 • Сертификат за успешно завършен курс на тема:
  "Одитор / Водещ одитор по ISO 14001:2004"
 • Сертификат за успешно завършен курс на тема:
  "Одитор / Водещ одитор по ISO 9001:2008"
 • Сертификат за успешно завършен курс за вътрешни одитори на Интегрирани Системи за Управление, в съответствие със Стандарти ISO 19011:2002, ISO 9001:2008, BS OHSAS 18001:2007 и ISO 14001:2004"
 • Сертификат за завършен курс на тема:"Изграждане на Система за управление на здравето и безопасността при работа, в съответствие със Стандарт BS OHSAS 18001:2007"
 • Сертификат за завършен курс на тема:"Проектиране, разработване и внедряване на Система за Управление на Качеството в съответствие със Стандарт ISO 9001:2000"
 • Сертификат за завършен курс за вътрешни одитори на Системата по управление на качеството в съответствие със Стандарт ISO 9001:2000
 • Сертификат за участие в семинар на тема "Съвременни методи за управление на фирмените процеси"
 • Сертификат за завършено въвеждащо обучение на Системата по управление на качеството в съответствие със Стандарт ISO 9001:2000
 • Удостоверения за завършен курс по английски език
 • Удостоверение за завършен курс по компютърна грамотност
 • Сертификат за завършен курс по маркетинг
 • Сертификат за завършен курс за стокови брокери
top