Цветан Иванов Кунев

Цветан Иванов Кунев

Услуги

Консултации по изграждане, внедряване, поддържане и одитиране на Системи за управление, в съответствие с изискванията посочени в ISO Стандарти.

Обучения по разработване, документиране и поддържане на Системи за управление, в съответствие с изискванията посочени в ISO Стандарти.

Провеждане на Вътрешни одити на Системи за управление, в съответствие с изискванията посочени в ISO Стандарти.